وب‌لاگ

نوشته‌های من

الگوی طراحی استراتژی (Strategy) در زبان PHP

الگوی طراحی استراتژی یکی از الگوهای طراحی رفتاری هست و قابلیت انتخاب یک الگوریتم در زمان اجرا را ممکن می‌سازد.

الگوی طراحی دکوراتور (Decorator) در زبان PHP

الگوی طراحی دکوراتور یکی از الگوهای طراحی ساختاری هست و امکان اضافه کردن عملکرد به اشیا را در زمان اجرا فراهم می کند.

با من تماس بگیرید

از طریق این فرم اهداف و نیازهای پروژه خود را با من در میان بگذارید.